english

Díj- és hátralékkezelés

Szolgáltatásainkat elsősorban olyan, nagyszámú lakossági ügyféllel rendelkező szervezetek (közüzemek, bankok stb.) számára ajánljuk, melyek az ügyfeleikkel szemben keletkező követeléseik beszedésével járó adminisztrációs feladatok terheit nem kívánják viselni, valamint a követelések beszedhetőségének kockázatát nem szeretnék vállalni. Mindezzel jelentős élőmunka- és költségráfordítást spórolhatnak meg.

A követelések - fizetési határidő előtti, vagy fizetési határidő utáni - folyamatos, illetve eseti megvásárlásával, majd az engedményezett követelések behajtásával és pontos elszámolásával segítjük a szolgáltatók likviditását.

A visszterhes konstrukcióban végzett finanszírozás lényege, hogy  a szerződésben rögzített feltételek mellett a faktorház megvásárolja a követelést, elvégzi a követelés beszedésével kapcsolatos adminisztrációt, és amennyiben a  követelés kifizetetlen marad, visszteher érvényesítésével a követelés joga visszaszáll az eladóra.

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) értelmében faktorálás, követelésvásárlás üzletszerűen csak az MNB engedélyével végezhető, amivel társaságunk rendelkezik.

Társaságunk a közüzemi szolgáltatások széles spektrumára kiállított számlákkal foglalkozik, jelenleg úgymint:


Hátralékkezelési folyamat

A megvásárolt követelések behajtása során a faktorház kizárólag törvényes eszközöket alkalmaz. A követelésbehajtás során nem célunk, hogy a vételár és elvárt haszon megtérülését követően befejezzük a behajtási folyamatot. Célunk, hogy a követelés teljes egészében megfizetésre kerüljön, ennek érdekében a vételáron felül a jogi eljárás során megfizetendő, nem elhanyagolható költségek behajtását is vállaljuk.

A megvásárolt követelések kezeléséhez kapcsolódó feladatainkat az idevonatkozó jogszabályi, adatvédelmi előírások betartása mellett hajtjuk végre. Tevékenységeink közé tartozik – többek között – a vevőtartozások nyilvántartása, a beszedési folyamat lehetséges szereplőivel való kapcsolattartás (bíróságokkal, földhivatalokkal, végrehajtókkal, díjbehajtókkal), a végrehajtói intézkedések kezelése és követése (letiltások, árverések), valamint a szolgáltatásból való kizáráshoz szükséges adatszolgáltatás.


Kiegészítő tevékenységek

Adatszolgáltatást nyújtunk, mely a tervezésnél, statisztikai felméréseknél, éves beszámolónál, vagy egyéb kimutatásoknál jelent komoly segítséget.

A fogyasztók között a családi házas (telkes) és tömbházas lakossági, a közintézményi, illetve a vállalkozási szegmens egyaránt megtalálható, akik többfajta elszámolási mód szerint fizetik a szolgáltatási díjat. Távfűtés esetében a díj költségosztó, fűtött légtér, százalékos megosztás vagy egyedi megoldás alapján történő kiszámlázása lehetséges, míg az ivóvíznél a bekötési mérős változat mellett speciális elszámolási módok is előfordulhatnak. A számlázás és az elszámolások többféle csoportosítás (hőközpont, fogyasztói csoportok stb.) szerint történhetnek.

Teljes körű folyószámla kezelést biztosítunk, a befizetésekhez kapcsolódó intézményekkel (bankok, önkormányzatok, Magyar Posta Elszámoló Központ) folyamatos kapcsolatban állunk, a részletfizetési kérelmeket elbíráljuk, az ütemezett befizetéseket nyomon követjük, a támogatások és juttatások igénybevételéhez szükséges igazolásokat elkészítjük.

Külön kérésre számlákat készíttetünk, elektronikusan hitelesítve megőrizzük, számlanyomtatványokat tervezünk, engedélyeztetünk. Igény esetén adatbáziskezelő programtámogatást kínálunk.


Fizetési határidő előtti követelések megvásárlása

Szolgáltatói számlák fizetési határidő előtti megvásárlása esetén a faktor a szerződésben rögzített pénzügyi és egyéb feltételekkel folyamatosan - a számlakibocsátással egyidejűleg - megvásárolja a szolgáltató újonnan keletkezett követeléseit vagy azok egy részét. A beszedésükkel kapcsolatos teljes körű adminisztrációt ezt követően a saját nevében végzi. Az engedményezés tényéről szolgáltatónak a számla kibocsátásával egyidejűleg (a számlán feltüntetett szövegezéssel) értesítenie kell vevőit, mert a számlák ellenértékének beszedésére az engedményezést követően már csak a faktorház jogosult. A kibocsátott számlán a faktor engedményezési számlaszámát fel kell tüntetni.

A számlák fizetési határidő előtti faktorálása esetén a szolgáltató finanszírozási lehetőségei bővülnek, egyben mentesül a díjbeszedési, behajtási folyamat teljes adminisztrációjától, a fizetésekkel kapcsolatban jelentkező reklamációk kezelésétől. A behajtás során felmerülő összes költség (munkabér, postai befizetés, banki csoportos beszedés költsége, jogi eljárás során felmerülő költség stb.) a faktorházat terheli, csakúgy, mint a beszedés, behajtás kockázata.


Fizetési határidő utáni követelések megvásárlása

Ebben a konstrukcióban azok a követelések kerülnek engedményezésre a faktorház részére, melyek az ügyfelek nem teljesítése miatt hátralékban maradtak.

A vételár (a követelés meghatározott %-a) a követelésvásárlási szerződés aláírását követően, az abban foglaltak feltételek szerint kerül átutalásra az engedményező részére. A vételár meghatározását a követelés korösszetétele, valamint az engedményezést megelőzően tett behajtási intézkedések befolyásolják. A faktorház a követeléseket saját kockázatára hajtja be.

A követelések engedményezése történhet a szerződésben meghatározott (pl. 90, 180, 360 napos) késedelem alapján, előre meghatározott ütem szerint, vagy eseti jelleggel.

A hátralékkezelési tevékenységet - az üzleti faktoringtól jól elkülönítve - csak az ezzel a területtel foglalkozó kollégáink végzik a szolgáltatók telephelyein, ahol ügyfélszolgálatot is ellátunk.  Központunkban és a telephelyeken egyaránt megbízott ügyvédek segítik munkánkat.

GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

Székhely:

1025 Budapest, Csévi u. 8.
Tel: (+36) 1 436 75 00
Fax: (+36) 1 436 75 09, 436 75 01
E-mail elérhetőségeinket a kapcsolat menüpontban találja!

Powered by: Venturi