english

Ügyfélszolgálat

Tájékoztató az engedményezésről (faktorálásról)

A GLOBAL Faktor Zrt. a partner közüzemi szolgáltatókkal kötött megállapodás alapján havonta folyamatosan megvásárolja a szolgáltatók ügyfeleivel szembeni követelésállományát vagy annak egy részét, ezzel egyidejűleg átveszi a követelésekkel kapcsolatos teljes körű adminisztrációt, valamint megteszi a szükséges intézkedéseket a követelések behajtása érdekében. A szolgáltatóval kötött megállapodás szerint – összhangban a Polgári Törvénykönyv előírásaival – az engedményezéssel az engedményes a régi jogosult helyébe lép, egyúttal átszállnak rá a követelést biztosító zálogjogból és kezességből eredő jogok, valamint a kamatkövetelés is. A követelésvásárlásról (engedményezésről) a szolgáltató a számla kibocsátással egyidejűleg (a számlán feltüntetett szövegezéssel) értesíti ügyfeleit. Az értesítés kézhezvételét követően az ügyfelek kizárólagosan Társaságunk javára teljesíthetnek, és a számlák ellenértékének beszedésére kizárólagosan Társaságunk jogosult, tekintettel arra, hogy a továbbiakban a követelésekre vonatkozóan Társságunk lép jogviszonyba Önnel.

A megvásárolt követelésekkel kapcsolatos adatok kezelését – a követelés jogosultjaként – törvényi felhatalmazás alapján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően, adatkezelőként látjuk el, s ennek során betartjuk az adatkezelésre, adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásokat. (lásd: Letölthető dokumantumok - Adatvédelmi szabályzat)Számlabefizetés

A befizetés történhet:Adatváltozás bejelentés

Ha ingatlant, lakást elad/bérbe ad vagy vásárol, akkor a következőkre figyeljen oda:

A tulajdonos- vagy bérlőváltozás esetén a kezdő számla (új tulajdonosnak) illetve a záró számla (régi tulajdonosnak) minden esetben „készpénz átutalási megbízással” készül. A tulajdonos, bérlő- vagy névváltozás esetén a bejelentési kötelezettség határideje 30 nap, a víziközmű-szolgáltatásokra vonatkozó 58/2013. (II. 27.) sz. Korm. rendelet alapján. Javasoljuk, hogy bejelentési kötelezettségét minden közműszolgáltatás esetében mielőbb jelentse be, mert a bejelentés elmulasztása esetén az abból eredő károkért az elköltöző és az új fogyasztó egyetemlegesen felel. Késedelmes bejelentés esetén a bejelentés időpontjáig a számla a régi tulajdonosnak (bérlőnek) készül.
A fogyasztó- vagy bérlőváltozás időpontjának figyelembevételével a melegvíz- és/vagy fűtés hődíj elszámolása a leolvasás időpontját követően utólag készül el.

Tulajdonos-, bérlő- vagy névváltozás esetén az alábbi iratokat kérjük hozza magával:A késedelmesen teljesített díjfizetés következményei

A fizetési határidőn túl teljesített befizetésekre a Ptk. 6:48. § alapján – az ott meghatározott mértékben – a GLOBAL Faktor Zrt. jogosult  a fizetési határidőt követő naptól a befizetés napjáig terjedő időszakra késedelmi kamatot felszámítani. A késedelmi kamatok elengedésére a későbbiekben nincs lehetőség.

Felhívjuk Tisztelt Fogyasztóink figyelmét, hogy a fizetési kötelezettség elmulasztása szerződésszegésnek minősül, melyet a szolgáltató a szolgáltatás korlátozásával vagy megszüntetésével, önkormányzati tulajdon esetében az illetékes önkormányzat a bérleti jogviszony felmondásával szankcionálhat.
A behajtás érdekében tett intézkedések költségei (adminisztrációs többletköltség, kezelési költség, eljárási illeték, ügyvédi költség, végrehajtói költségek stb.) a fogyasztót terhelik, továbbá a későbbiekben, a bírósági végrehajtási eljárás keretein belül jövedelemet (pl.: munkabér, nyugdíj) érintő végrehajtói letiltásra, ingó és ingatlan tulajdonok lefoglalására és kényszerértékesítésére is sor kerülhet. Ebben az esetben az illetékek, az eljárási költségek és a kamatok mértéke a teljesítés időpontjáig sok esetben meghaladhatja magát a tőkekövetelést, ezért javasoljuk, hogy mihamarabb rendezze tartozását, így mentesülve a további költségektől.

Amennyiben a tartozás egy összegben történő megfizetése nehézséget okoz – egyedi elbírálás alapján (lásd: Részletfizetés) – lehetőség van a szolgáltatási díj részletekben történő kiegyenlítésére. Ha tartozása rendezéséhez segítséget kér, keresse a helyileg illetékes adósságkezeléssel foglalkozó szervezeteket (lásd: Adósságkezelés).Részletfizetés

Lakossági ügyfeleink részére a futamidő, havi részlet megállapítása egyedi elbírálás alapján történik. A részletfizetési engedély feltételei a következők:


A havi részletek és a futamidő a jövedelmi viszonyok függvényében változhatnak. Bármely feltétel nem teljesítése esetén a részletfizetési engedély azonnali hatállyal visszavonásra kerül.

Közületi fogyasztók részére a részletfizetési engedély feltételei a következők:

A havi részletek és a futamidő a jövedelmi viszonyok függvényében változhatnak. Bármely feltétel nem teljesítése esetén a részletfizetési engedély azonnali hatállyal visszavonásra kerül.Adósságkezelés

Ha tartozása rendezéséhez segítséget kér, keresse a helyileg illetékes adósságkezeléssel foglalkozó szervezeteket:

Dunaújváros

„Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért" Alapítvány                                           
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. VIII. emelet 801-802. iroda
Tel: (+36) 20 376 62 65

Útkeresés Segítő Szolgálat
2400 Dunaújváros, Bartók B. u. 6/b.                                      
Tel: (+36) 25 510 100
Web: www.ertedvagyunk.hu
 
Szeged

Szeged megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán Közszolgáltatási Iroda
Humánszolgáltatási Osztály
Egészségügyi és Gyermekvédelmi Csoport
6720 Szeged, Széchenyi tér 11.
Tel: (+36) 62 564 364

Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítvány
6724 Szeged, Vág u. 4.
Tel: (+36) 62 475 475

Kiskunfélegyháza

Kapocs Segítő Szolgálat
6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi u. 6.
Tel: (+36) 76 461 640
Web: www.kiskunfelegyhaza.hu
E-mail: kapocs.felegyhaza@invitel.hu

Nagykőrös

Szociális Iroda
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tel: (+36) 53 550 310
E-mail: szocialisiroda@nagykoros.hu

Szekszárd

Családsegítő Központ Családsegítő Szolgálat
7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5.
Tel: (+36) 74 511 474

Szolnok

Polgármesteri Hivatal Szociális Támogatások Osztálya
5000 Szolnok, Kossuth tér 1.
Tel: (+36) 56 503 581

GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

Székhely:

1037 Budapest, Montevideo u. 6. I. em.
Tel: (+36) 1 436 75 00
Fax: (+36) 1 436 75 09, 436 75 01
E-mail elérhetőségeinket a kapcsolat menüpontban találja!

A GLOBAL Faktor Zrt. adatvédelmi tisztviselője:

Herman Andrea

Elérhetőségei:

Cím: 2400 Dunaújváros, Építők útja 7.
E-mail: dunaujvaros@globalfaktor.hu
Telefon: (+36) 25 510 134
 

Powered by: Venturi